مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان

Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center

لیست عناوین طرح های تحقیقاتی مرکز

1- اثر آرامبخشی میدازولام خوراکی در انجام VCUG کودکان

2- بررسی اپیدمیولوژی و نتایج انواژیناسیون در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا 85- 1381

3-ارتباط آسم با روش زایمان در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا

4-بررسی آگاهی معلمان مقطع دبستان شهرستان بابل درباره آسم در سال 1386

5-تعیین شیوع یبوست مزمن و Fecal Incontinency در کودکان مهد کودک و دبستانی شهر امیرکلا در سال 1386

6- بررسی احتمال وجود ریفلاکس وزیکویورترال در کودکان با پیلونفریت حاد، سونوگرافی و DMSA طبیعی

7- ارزیابی خطر مرگ نوزاد با استفاده از نمره خطر پذیری نوزادان  (CRIB)  در NICU بیمارستان کودکان امیرکلا

8- رابطه زردی نوزادی ناشی از کمبود آنزیم G6PD با سندرم ژیلبرت

9- بررسی فراوانی هیپوتیروئیدی و هیپوپاراتیروئیدی در بیماران تالاسمی ماژور مرکز تالاسمی امیرکلا در سال 1387

10- بررسی اندکس های RBC و سطح HbA-2 در والدین تالاسمی ماژور در مرکز تالاسمی امیرکلا بابل

11-مقایسه پاسخ به درمان Interferon و Peg interferon در بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C

12-اثر گسترش ماگزیلا بر شب ادراری کودکان

14ترخیص زودهنگام و پیگیری نوزادان...

15- بررسی و پیگیری نوزادان مبتلا به انسداد روده باریک جراحی شده در بیمارستان کودکان امیرکلا 86- 1373

 16تعیین مقادیر سرمی آلفا فیتوپروتئین در خون بند ناف نوزادان متولد شده در بابل

17- بررسی تأثیر اجرای برنامه آماده سازی قبل از عمل جراحی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه

18- بررسی فراوانی اشکال مختلف سوء رفتار مادران با کودکان و تأثیر آموزش بر آن

19- تأثیر داروهای ضد صرع فنوباربیتال، کاربامازپین و والپروئیک اسید بر روی سطح سرمی TG, CH ، لیپو پروتئین و آنزیم های کبدی در کودکان مبتلا به تشنج

20- رابطه تمایل به نوشیدن مکرر آب با بیماری رفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان

21- اثر کلوفیبرات بر زردی طول کشیده نوزادان رسیده

22- بررسی بیماران مبتلا به آترزی مری جراحی شده در بیمارستان امیرکلا 86- 1373

23- رفلاکس وزیکویورترال در کودکان با سونوگرافی و DMSA طبیعی

24- ارزیابی سونوگرافیک گاستروازوفاژیال ریفلاکس زیر 5 سال در بابل در سال های 86- 85

25- بررسی علل اسهال باکتریال و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در طی سالهای 87- 86

26- تعیین شیوع عفونت های بیمارستانی در مرکز درمانی کودکان امیرکلا در سال 87

27- اثر فنوباربیتال در مقایسه با دیازپام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

28- ارزیابی نسبت بیلی روبین به آلبومین بعنوان معیار انجام تعویض خون در نوزادان با زردی شدید

29- تعیین شیوع ویروس رسپیراتوری سنسیشیال در کودکان زیر 4 سال مبتلا به عفونت مجاری تنفسی تحتانی بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکلا طی سالهای 87- 86

30- اثر محلول پلی سیترات پتاسیم در درمان کودکان با سنگ کلیه

31- مقایسه اثرات تجویز زودرس سورفکتانت با ونتیلاسیون کوتاه مدت و (Insure) CPAP با تجویز دیررس سورفکتانت با ونتیلاسیون مکانیکی طولانی در نوزادان نارس در ریسک RDS

32- بررسی بیماران مبتلا به آترزی دئودنوژژنوم جراحی شده در بیمارستان امیرکلا

33- گزارش تأثیر هیدروکسی اوره در مبتلایان به تالاسمی ماژور یا اینترمدیا در بیمارستان کودکان امیرکلا در سالهای 1375 الی 1387

34- بررسی شیوع فقرآهن و کم خونی ناشی از آن در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل (نیمه دوم سال 1387)

35- بررسی شیوع پورپورای ترمبوسیتوپنیک (ITP) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا از سال 1378 تا 1387

36- مقایسه تراکم استخوانی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور با یا بدون کنترل مناسب در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مرحوم شفیع زاده امیرکلا

بررسي وضعيت محل سکونت بيماران بستري شده در بيمارستان کودکان اميرکلا از مهرماه سال 85 تا شهريور 86

میزان اسکار کلیه در کودکان با هیدرونفروز مادرزادی و ریفلاکس وزیکویورترال

غربالگری شنوایی نوزادان متولد شده بابل

فراوانی بیماران فاویسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا از سال 1373 الی 1387

بررسي تست تحمل گلوكز و مقاومت به انسولين در كودكان مبتلا به استرس هيپرگليسمي بستري در اورژانس بيمارستان كودكان اميركلا

فراوانی کوتاهی قد و آندوکرینوپاتی های مرتبط با آن در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مرکز تالاسمی امیرکلا

بررسی وضعیت تغذیه ای و فراوانی فقر آهن در بیماران PKU استان مازندران

یافته های مانومتری آنورکتال در کودکان مبتلا به یبوست مزمن شدید و ارتباط با برخی علائم بالینی

اثر شروع تغذيه با شير مادر در ساعت اول زندگي و رابطه آن با تداوم تغذيه مطلق با شير مادر

بررسي حساسيت به مايت در کودکان مبتلا به آلرژي مراجعه کننده به بيمارستان کودکان اميرکلا 1389

قطع آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در کودکان مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال

بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا و دائمی در شهرستان بابل

تاثير فتوتراپي بر سطح سيتوکين ها و تعداد گلبول هاي سفيد نوزادان مبتلا به زردي

بررسی رابطه عملکرد کلیه با میزان ذخیره آهن کبد در بیماران تالاسمی ماژور

تأثیر گنجاندن ستون "یادداشت پزشک از سیر بیماری (Physician's progressive note)" در صفحه دستورات پرونده های بیمارستانی بر افزایش ثبت سیر بیماری

پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B در نوزادان نارس

بررسی فراوانی سازگاری HLA کلاس І و ІІ در خانواده بیماران تالاسمی ماژور شهرستان بابل در سال 1388

بررسی فراوانی بروز فاکتور مهارکننده در بیماران هموفیلی در بیمارستان کودکان امیرکلا در سال 1388

بررسی فراوانی همراهی بیماری سلیاک و بیماری هپاتیت اتوایمیون کبدی در بیماران 6 ماه تا 18 سال- مطالعه چندمرکزی (دانشگاه های منتخب علوم پزشکی در ایران) سال 89-88

مقایسه یافته های سونو داپلر رنگی و اسکن DMSA در تشخیص پیلونفریت حاد کودکان

علل ضعف حاد ژنرالیزه در مراجعین به بیمارستان اطفال امیرکلا از اردیبهشت 84 تا اردیبهشت 88

سندرم از دست دهنده نمک مغزی (CSWS) در بیماران با بیماری های حاد نورولوژیک

رابطه هیپرگلیسمی با رتینوپاتی نارسی

ارزش مقدار تروپونین T قلبی در پیشگویی شدت بیماری تنفسی نوزادان نارس

پیامدهای کوتاه مدت نوزادان نارس پذیرش شده در NICU و بخش نوزادان بیمارستان کودکان امیرکلا بابل طی سال های 89-1388

ارزیابی نفروتوکسیسیتی آمیکاسین با استفاده از سیستاتین سی در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد

تاثیر دگزامتازون به تنهایی و دگزامتازون با نبولایزر ال-اپی نفرین در درمان کروپ

اثر فتوتراپی معمولی روی شمارش پلاکت و سلولهای سفید خون در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی

اثر زمان کلامپ بند ناف بر بروز آنمی فقر آهن در شیرخواران

ارزش αFP بند ناف به عنوان پیش بینی کننده زردی غیرمستقیم در نوزادان سررس

بررسی میزان عوارض قلبی-عروقی و طول مدت تب با توجه به زمان دریافت ایمنوگلوبولین داخل وریدی در بیماران کاوازاکی

تعیین میکروارگانیسم های رکتوواژینال مادران باردار و کلونیزاسیون سطح بدن نوزادان آنها

69- نقش سطح سديم سرم در ميزان عود تشنج ناشی از تب ساده در 24 ساعت اول پس از تشنج در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان کودکان اميرکلا

70- بررسی نتایج حاصل از طحال برداری در کودکان بتاتالاسمی مراجعه  کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا در سال های 90-1380

71- نقش روی در تشنج ساده همراه با تب

72-شیوع استرپتوکوک گروه B در زنان باردار مراجعه کننده به بخش زنان و زایمان بیمارستان آیت اله روحانی شهر بابل و نوزادان آنها در سال 1390

73- تاثیر نبولایزر سالبوتامول و سولفات منیزیم در مقایسه با نبولایزر سالبوتامول و نرمال سالین در درمان حمله حاد آسم

+ نوشته شده در  جمعه بیستم شهریور ۱۳۸۸ساعت 15:53  توسط فاطمه حسین زاده  | 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان

برنامه استراتژیک  

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان

دانشگاه علوم پزشكي بابل

مقدمه

فعالیت نیمه رسمی مرکز تحقیقات بیمارستان کودکان امیرکلا، از اواخر سال 1385 با نام مرکز تحقیقات بیماری های کودکان با نامه معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع آغاز شد و بصورت رسمی از آخر تابستان سال 1388 با نام جدید مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان، مصوب مرکز گسترش و مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شروع به فعالیت نموده است.

 

چشم انداز

در راستای برنامه کشوری کسب جایگاه اول سلامت آحاد مردم در منطقه تا سال 1404هجری شمسی، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان امیرکلا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، با هدف کسب مقام اول در توسعه علم، فناوری و نوآوری در تأمین، بقاء و ارتقای سطح سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان در کشور، دستیابی به جایگاه اول کشور در برخورداری عادلانه آحاد نوزادان، کودکان و نوجوانان ناحیه در تأمین بقاء ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و امنیتی، شناساندن اولویت های راهبردی حوزه سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان استان و کشور و کاهش مرگ و میر نوزادان، شیرخواران و کودکان زیر 5 سال، از طریق تولید علم، فناوری و نوآوری طلایه دار گردیده تا در تأمین، بقاء و ارتقاء سطح سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان در کشور گام بر دارد.  

 

رسالت

این مرکز با برخورداری از محققین و نیروهای انسانی کارآمد از طریق پژوهش و توسعه علم و فناری و نوآوری بر محوریت سلامت آحاد نوزادان و کودکان و نوجوانان با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 

وظايف و اهداف

به طور کلی اهداف مرکز بر 4 دسته می باشند:

اهداف آموزشي 

اهداف پژوهشي

اهداف بهداشتي

اهداف درماني

 

اهداف آموزشي

گسترش آموزش به صور مختلف

كمك به تربيت نيروي انساني محقق در زمينه بيماري نوزادان، کودکان و نوجوانان به ویژه بیماری های غیرواگیر

  تبادل دانشجو با مراكز علمي ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي

 

اهداف پژوهشي

گسترش پژوهش و تحقيقات كاربردي

دستيابي به آخرين يافته ها و نوآوري ها، هماهنگي و همكاري در سطوح منطقه اي و بين المللي در زمينه هاي پژوهش و تحقيقات كاربردي بویژه بیماری های غیرواگیر

ترغيب و تشويق و به كارگيري محققان در زمينه پژوهش هاي بيماري كودكان به ويژه در زمينه بيماري هاي اپيدميك و غیرواگیر

همكاري با سایر مراكز تحقيقاتي داخل و خارج کشور

ايجاد بخش هاي تخصصي مانند آزمايشگاه تحقيقات  

 

اهداف بهداشتي

كنترل بيماري هاي نوزادان و کودکان در سطح استان و ارائه پيشنهادهائي در سطح كشور

ارائه روش هاي تكنولوژي پيشرفته در تشخيص بیماری های نوزادان و کودکان و استفاده از آن در امر تحقيقات كاربردي

ارتقاي دانش بهداشتي جامعه از طريق بكار گیری نتايج پژوهش هاي انجام شده

ارتقاي دانش بهداشتي جامعه از طريق توزیع پمفلت در مورد بیماری های شایع غیرواگیر نوزادان و کودکان 

 

اهداف درماني

درمان بيماري هاي نوزادان و کودکان در سطح منطقه و انتقال اطلاعات به مسئولین مربوطه

ارائه روش هاي تكنولوژي پيشرفته در درمان نوزادان و کودکان و استفاده از آن در امر تحقيقات كاربردي 

 

هدف نهایی

کسب مقام اول در توسعه علم، فن آوری و نوآوری در تأمین، بقاء و ارتقای سطح سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان در کشور

دستیابی جایگاه اول کشور در برخورداری عادلانه آحاد نوزادان، کودکان و نوجوانان ناحیه در تأمین بقاء ارتقاء سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی  و امنیتی

شناساندن اولویت های راهبردی حوزه سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان منطقه و کشور

کاهش مرگ و میر نوزادان، شیرخواران و کودکان خصوصاً زیر 5 سال

پیشگیری از بروز بیماری های غیرواگیر از زمان کودکی جهت زندگی سالم در آینده

 

وظایف

انجام پژوهش های کاربردی با هدف حل یک و یا چند مشکل موجود در جامعه که موجب ارتقاء، بقاء و تأمین سلامت نوزادان و کودکان و نوجوانان گردد.

انجام پژوهش های توسعه ای با هدف استفاده از دانش های موجود تولید شده جهت تولید مواد، فرآورده ها، وسایل، ابزار، فرایندها، روش های جدید و یا بهبود یافته که موجب ارتقاء کیفی و کمی محصولات جدید و یا قدیم گردد.

کلیه اقدامات پژوهشی بر محوریت تأمین، بقاء و ارتقای سطح سلامت نوزادان و کودکان و نوجوانان می باشد.

فناوری مطلوب(Appropriate technology)  از نظر کارآیی، بی خطری هزینه اثربخشی مخصوصاً ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و عدالت محور كه امکان برخورداری کلیه نیازهای تأمین کننده ارتقای سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان باشد.

نوآوری که همان تبدیل ایده به کاربرد، محصول خدمت اجتماعی، فرایندهای صنعتی و یا تجاری جدید یا بهبود یافته که قابل عرضه برای تأمین، بقاء و ارتقای سطح سلامت نوزادان و کودکان باشد.

تحقیقات و همکاری و تعامل علوم پایه و بالینی و طب داروهای سنتی جهت تأمین سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان.

پایبندی و رعایت اصول اخلاقی در پژوهش های پزشکی و مخصوصاً مداخله ای بالینی مطابق کد 26 گانه کشور

پژوهش هاي منطقه ای با استفاده از نیروهای لایزال عام جامعه جهت نیاز بخشی مشکلات و مسائل مرتبط با سلامت نوزادان و کودکان و نوجوانان و خانواده ها

حفظ و انتشار ثمره تحقیقی و دانش جدید جهت دسترسی سیاستگزاران و محققین دیگر جهت بهره برداری مخصوصاً بر محوریت جامعه و سلامت

ارتباط با انجمن های علمی و مراکز تحقیقات داخلی و خارجی جهت رفع مسائل مرتبط، تأمین سلامت نوزادان، کودکان، نوجوانان و خانواده ها

ارتقاء دانش مرتبط با تأمین سلامت اقشار مختلف جامعه و مخصوصاً خانواده ها در آمار یا پژوهش های منطقه ای مربوطه

انتشار مقالات پزشکی (ثمره تحقیق) نمایه (ایندکس) شده در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی

برقراری پایگاه های اطلاعاتی و بسته های اینترنتی اطلاع رسانی علمی مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیرکودکان

همکاری با گروه زنان مامایی جهت ارتقای مراقبت های دوران بارداری

کاهش مرگ و میر نوزادان

کاهش مرگ و میر شیرخواران

کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

جذب کمک های مردمی و خیرین برای کمک به پژوهش و نوآوری

حمایت از پایان نامه های دانشجویان و تحصیلات تکمیلی با اولویت تامین بقاء ارتقای سطح سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان

ایجاد اندیشگاه (اتاق فکر)

پژوهش های ارتقای تکامل روانی- رفتاری کودکان

مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي بين المللي ارائه شده توسط ارگان ها و مراكز تحقيقاتي جهان نظير WHO و انجام امور مشاوره علمي و تحقيقاتي در اين زمينه

برگزاري سمينار، كنفرانس، كنگره و سمپوزيوم در زمينه جديدترين يافته هاي علوم پزشكي در طب كودكان

آموزش فني جهت تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف و در راستاي اجراي طرح ها و برنامه هاي كشوري و همكاري در تدوين برنامه هاي آموزشي و متون درسي بهورزان و كاردان هاي بهداشتي در ارتباط با تغذيه خصوصاً شير مادر، رشد و تکامل و بیماری های غیرواگیر نوزادان، کودکان و نوجوانان و آموزش منطقه اي و بين المللي پرسنل اعزامي از سازمان جهاني بهداشت.

تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها بازآموزي پزشكان در دوره هاي مختلف عمومي و تخصصي در زمينه بيماريهاي كودكان براساس ضوابط و برنامه هاي مدون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.  

حفظ و انتشار دانش تولید شده با اهداف:

بالا بردن آگاهی و نمایش دادن دانش برای صاحبان فرایند سلامت و جامعه و

خانواده های نوزادان و کودکان.

بهبود دسترسی به اطلاعات دانش و فناوری

بهبود ظرفیت نوآوری در تامین سلامت نوزادان ،کودکان و نوجوانان

بهبود توزیع عادلانه و به هنگام سازی دانش به نحو احسن در تأمین سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان

بهبود ساز و کارهای پیاده سازی دانش و فناوری نوین در تامین سلامت نوزادان، کودکان و نوجوانان

توسعه پژوهش های فراگیران، دانشجویان و دستیاران در زمینه علوم و فناوری و تأمین سلامت بصورت کارهای تحقیقاتی و پایان نامه 

 

تحلیل وضعیت موجود مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان

الف) تحلیل محیط بیرونی

فرصت ها  

نگرش مثبت و تأکید مقام معظم رهبری بر سند چشم انداز 20 ساله و نقد جامعه علمی کشور

توجه مسئولین عالی رتبه کشور به امر مهم پژوهش

کسب مقام اول در علم، فناوری و نوآوری در حوزه سلامت منطقه و کشور

راه اندازی مراکز متعدد تحقیقاتی در کشور

توجه سیاستگزاران به تحقیقات سلامت و کاهش مرگ و میر نوزادان، شیرخواران، کودکان

توجه مسئولین عالی رتبه دانشگاه، به توسعه و مدیریت مراکز تحقیقاتی

2) تهدیدها

عدم تخصیص کافی منابع مالی مستقل به مرکز تحقیقات

عدم اجرا و بکارگیری ساختار مصوب و مشخص پرسنلی

ضعف سیستم های ثبت اطلاعات محلی و منطقه ای 

 

ب) تحلیل محیط درونی

نقاط قوت

نگرش مثبت مسئولین دانشگاه به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

وجود نیروهای متخصص و فوق تخصص رشته های مختلف کودکان در دانشگاه

اعتماد مردم منطقه به بیمارستان کودکان و مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان

وجود مراکز تحقیقاتی علوم پایه در دانشگاه برای تعامل بیشتر با مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان

 

نقاط ضعف

کمبود پرسنل کافی در مرکز تحقیقات و عدم بکارگیری در ساختار مصوب

عدم وجود بودجه کافی تخصصی به مرکز

عدم وجود Animal house در مرکز

وجود نواقص، خصوصاً در زمینه سیستم نرم افزاری ثبت اطلاعات در شهرستان 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:14  توسط فاطمه حسین زاده  | 

سردر بیمارستان و تابلوی مرکز

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 12:15  توسط فاطمه حسین زاده  | 

معرفی مرکز تحقيقات بيماريهاي غیرواگیر كودكان دانشگاه علوم پزشكي بابل

مرکز تحقيقات بيماريهاي غیرواگیر كودكان دانشگاه علوم پزشكي بابل در اواسط سال 1385 مورد تصويب شورای عالی دانشگاه علوم پزشکی بابل و در اواخر همان سال در كمسيون مربوطه معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد موافقت اصولی قرار گرفت. در فروردين 1386 در طبقه دوم ساختمان جديد بيمارستان 5 اطاق در اختيار مركز قرار داده شد كه در مرحله اول با کمک معاونت تحقیقات و فناوری مورد تجهیز اولیه قرار گرفت و هم اکنون فعالیت هاي خود را ادامه مي دهد.

اعضاي هيئت موسس كه مورد تائيد وزارت متبوع قرار گرفتند به شرح ذيل مي باشد:

1- دكتر محمدرضا اسماعيلي دوكي – فوق تخصص گوارش کودکان – عضو تمام وقت

2- دكتر موسي احمدپور كچو – فوق تخصص نوزادان – عضو تمام وقت

3- دكتر هادي سرخي – فوق تخصص نفرولوژي کودکان - عضو تمام وقت

4- دكتر ايرج محمدزاده – فوق تخصص ايمونولوژي آلرژي کودکان – عضو تمام وقت

5- دكتر يداله زاهد پاشا – فوق تخصص نوزادان – عضو تمام وقت

6- دكتر محمود حاجي احمدي – دكتراي آمار – عضو نيمه وقت

 

چارت تشکیلاتی مرکز

پس از مشخص شدن رئیس مرکز و بحث و تبادل نظر در طي اولين نشست هاي هيئت موسس و مشخص شدن آرم مرکز، چارت تشكيلاتي مركز به صورت زير معرفي گرديد:

                 معاون مالي و  اجرائی: دكتر يدالله زاهد پاشا

                 معاون پژوهشی: دکتر هادي سرخی

                 معاون آموزشی: دکتر  ايرج محمدزاده

 

شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيماریهای غیرواگیركودكان    
رئيس: معاون پژوهشي مركز  (جناب آقای دکتر هادی سرخی)       
اعضا: اعضاي هيئت موسس به همراه 3 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه   

آقاي دكتر محمدرضا اسماعيلي

آقاي دكتر موسي احمدپور

آقاي دكتر محمد پورنصراله

آقاي دكتر محمود حاجي احمدي

آقاي دكتر يدا... زاهدپاشا

آقاي دكتر هادي سرخي

آقاي دكتر محمدرضا اسماعيلي

آقاي دكتر ايرج محمدزاده

آقاي دكتر عباس هادي پور


منشي: مدير داخلي مركز (خانم فاطمه حسین زاده)

 

اقدامات انجام شده:

1- تجهیز اولیه مرکز

2- تشکیل شورای پژوهشی

3- ارسال دعوت نامه همکاری به رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه

4- انتشار خبرنامه

5- ایجاد وب سایت و ایمیل اختصاصی برای اعضای هیت علمی با نام مرکز

6- ارائه خدمات اپراتوری جهت تهیه و تنظیم مقالات جهت ارائه به مجلات، اسلاید جهت ارائه سخنرانی ها و فایل های ارتقاء اعضای هیئت علمی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و اینترن ها

7- راه اندازی مراقبت های هم آغوشی مادرانه  (KMC) در بیمارستان کودکان امیرکلا

8- راه اندازی اتاق کاربران برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت و راه اندازی سیستم Wireless با کمک واحد توسعه تحقیقات بالینی و مسئولین محترم بیمارستان

9- برگزاری سمینار Perinatal Infection

10-  چاپ کتاب راهنمای مادران شیرده 

11- چاپ کتاب اقدامات عملی شایع در نوزادان

12- چاپ کتاب نوزادان و راهنمای مربوطه

13- سامان دهی جهت جمع آوری بیماران جالب در قالب تهیه  اطلس بیماری های کودکان

14- برگزاری کارگاه پر کردن CV و هماهنگی جهت آشنایی با Faculty management system برای اعضای هیئت علمی

15- برگزاري پانل يك روزه «يبوست و پاسخ به برخي سوالات رايج مرتبط با آن در كودكان» در دی ماه 87

۱۶- برگزاری سمینار آموزش مادران باردار جهت ترویج تغذیه با شیر مادر در اردیبهشت ۸۸

۱۷- برگزاری پانل یک روزه برخورد با مشکلات تنفسی حاد کودکان در مرداد ۸۸

۱۸- همکاری در برگزاری سمینار بین المللی بیماریهای غیرواگیر (سلولی مولکولی) در اردیبهشت ۹۰

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 11:19  توسط فاطمه حسین زاده  | 

اساسنامه مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان

 اساسنامه

مركز تحقيقات بیماریهای غیرواگیر کودکان

 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 ماده 1) به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي-درماني بيماريهاي كودكان و نوزادان و بموجب اين اساسنامه، مركز تحقيقاتي تحت عنوان مركز تحقيقات بیماریهای غیرواگیر کودکان دانشگاه علوم پزشكي بابل براي تأمين اهداف زير تشكيل مي گردد.

 

ماده 2) اهداف:

1 توليد توسعه و به كارگيري دانش و مهارت هاي بشري در زمينه علوم و نوزادان و كودكان و نوجوانان.

2 انجام پژوهشهاي بنيادي، اپيدميلوژيك و باليني جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه.

3 جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه.

4 تربيت نيروي انساني محقق در زمينه بيماريهاي كودكان.

5 ترغيب، تشويق و به كارگيري محققان.

6 كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور.

7 همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران.

 

ماده 3) اركان مركز عبارتند از:

الف: شوراي عالي

ب: رئيس مركز

 

ماده 4) اعضاء شوراي عالي مركز عبارتند از:

1. رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني علوم پزشكي بابل.

2. معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني علوم پزشكي بابل.

3. معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني علوم پزشكي بابل.

4. رئيس مركز

5. معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي بابل

6. چهار نفر از اعضاي هيئت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تأئيد رئيس دانشگاه.

تبصره: اعضاء هيئت علمي فوق مدت 4 سال انتخاب مي شوند.

 

ماده 5) وظايف شوراي عالي مركز به شرح زير مي باشد:

1- تصويب خط مشي پژوهشي مركز

2- تصويب طرح ها و همكاري با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي-پژوهشي داخل و خارج كشور و سازمان هاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسي و تصويب گزارش ساليانه فعاليت هاي مركز

4- بررسي و تصويب بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

5- تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخل شوراي عالي و دستورالعمل هاي اجرايي مركز تحقيقات كودكان و نوزادان

6- پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز

تبصره: مصوبات شوراي عالي مركز براساس سياستها، خط مشي ها و هماهنگي با وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

 

ماده 6) رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر 4 سال يك بار منصوب مي شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

ماده 7) الف: وظائف رئيس مركز:

1- رئيس مركز بالاترين مقام اجرايي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي 2- عالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

3- تعيين اعضاء شوراي پژوهشي و صدور حكم آنها

4- تعيين مسئول روابط عمومي مركز و صدور حكم او

5- تعيين معاون امور اداي و پشتيباني مركز و صدور حكم او

6- تعيين معاون امور پژوهشي و تحقيقاتي مركز و صدور حكم او

تبصره 1: شوراي پژوهشي مركز:

 

تركيب اعضاء

1- مركب از 12 نفر اعضاء هيئت علمي با حكم رئيس مركز براي مدت 2 سال

2- مسئول روابط عمومي مركز كه بعنوان منشي در اين شورا مشغول فعاليت مي شود.

3- معاون امور پژوهشي و تحقيقاتي مركز

 

ب: وظايف شوراي پژوهشي مركز:

1- تصويب طرحهاي پژوهشي، پيشنهادي و ارائه هماهنگي هاي بعدي

2- تصويب گزارش نهايي طرحهاي انجام شده

3- ارائه راهكارهاي لازم براي تسريع در حل مشكلات ايجاد شده در اجراء طرح هاي پژوهشي

 

ماده 8) اعضاي مركز: مركز داراي دو نوع عضو، بشرح زير است:

الف) اعضاي پيوسته: كه اعضاي هيئت علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند. 

ب ) اعضاي وابسته: كه اعضاي هيئت علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي بابل و يا ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هستند.

 

ماده 9): منابع مالي مركز:

الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

ب ) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

ج ) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

وظايف و اهداف

اهداف مركز تحقيقات بر پايه اساسنامه و دورنما دو نوع مي باشد:

الف) اهداف: بر پايه اساسنامه و دورنماي مورد نظر، مركز تحقيقات كودكان و نوزادان داراي دو هدف كلي مي باشد:

1- اهداف آموزشي  پژوهشي

2- اهداف بهداشتي – درماني.

 

1)اهداف آموزشي– پژوهشي

1-1 گسترش آموزش و پژوهش و تحقيقات كاربردي

2-1 دستيابي به آخرين يافته ها و نوآوري ها و هماهنگي و همكاري در سطوح منطقه اي و بين المللي در زمينه هاي پژوهش و تحقيقات كاربردي

3-1 كمك به تربيت نيروي انساني محقق در زمينه بيماري كودكان و نوزادان و نوجوانان

4-1 تبادل دانشجو با مراكز علمي ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي

5-1 ترغيب و تشويق و به كارگيري محققان در زمينه پژوهش هاي بيماري كودكان به ويژه در زمينه بيماريهاي اپيدميك

6-1 همكاري با مراكز تحقيقاتي و اجرايي كشور

2) اهداف بهداشتي- درماني:

1-2 كنترل و درمان بيماريهاي كودكان و نوزادان در سطح استان و ارائه پيشنهادهائي در سطح كشور

2-2 ارائه روشهاي تكنولوژي پيشرفته در تشخيص و درمان كودكان و نوزادان و استفاده از آن در امر تحقيقات كاربردي

2-3 ايجاد بخش هاي تخصصي مانند آزمايشگاه تحقيقات

4-2 ارتقاي دانش بهداشتي جامعه از طريق به كار گرفتن نتايج پژوهش هاي انجام شده

 

ب) وظايف كلي

1- انجام تحقيقات علمي و پژوهشي «بنيادي» در زمينه شناخت و كنترل بيماريهاي كودكان و نوزادان و نوجوانان خصوصا" بيماريهاي شايع از جنبه هاي بيولوژي- مولكولي- فيزيوپاتولوژي و... براي ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه

2- انجام تحقيقات «اپيدميولوژيك» براي تنظيم آمار به روز بيماري ها

3- انجام تحقيقات «باليني» درباره بيماريهاي كودكان به ويژه بيماريهاي شايع و مهم نظير اختلالات رشد، عفونت ها و...

4- اجراي تحقيقات «كابردي» در نظام عرضه خدمات درماني (شبكه هاي بهداشتي، درماني كشور) در ارتباط با بيماريهاي نوزادان و مركز و مير آنها و تغذيه كودكان و ساير بيماريها خصوصاً بيماريهاي شايع

5- آموزش «كلاسيك» دانشجويان و فارغ التحصيلان در دوره هاي مختلف كارورزي، دستياري تخصصي، دستياري فوق تخصصي و ساير دانشجويان اعزامي از دانشگاههاي علوم پزشكي

تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي «بازآموزي» پزشكان در دوره هاي مختلف عمومي و تخصصي در زمينه بيماريهاي كودكان براساس ضوابط و برنامه هاي مدون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6- آموزش «فني» جهت تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف و در راستاي اجراي طرح ها و برنامه هاي كشوري و همكاري در تدوين برنامه هاي آموزشي و متون درسي بهورزان و كاردان هاي بهداشتي در ارتباط با تغذيه با شير مادر و بيماريهاي اسهالي و بيماريهاي نوزادان و بيماريهاي تنفسي و آموزش منطقه اي و بين المللي پرسنل اعزامي از سازمان جهاني بهداشت (WHO)

7- انجام تحقيقات «منطقه اي» با اجراي پروژه هاي پژوهشي قابل اجرا در كشورهاي منطقه و اولويت دادن به كشورهاي همجوار و اسلامي

8- مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي بين المللي ارائه شده توسط ارگان ها و مراكز تحقيقاتي جهان نظير WHO و انجام امور مشاوره علمي و تحقيقاتي در اين زمينه

9- ايجاد تسهيلات لازم براي مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات و تبادل نظر بين دانشمندان و محققان و مبادله استادان، پژوهشگران و دانشجويان ساير كشورها براي كسب و توسعه علوم و تكنولوژي پزشكي و آخرين يافته اي علمي از طريق واگذاري بورس و استفاده از مسافرت هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي با هماهنگي مراجع ذيربط و براساس ضوابط و قوانين حاكم

10- تشويق و ترغيب دانشمندان، متخصصان و پژوهشگران بيماريهاي كودكان به خلق آثار علمي از طريق حمايت مادي و معنوي آنان

11- برگزاري سمينار، كنفرانس، كنگره و سمپوزيوم در زمينه جديدترين يافته هاي علوم پزشكي در طب كودكان

12- جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:0  توسط فاطمه حسین زاده  |